Phân tích ý nghĩa nhan đề bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phân tích ý nghĩa nhan đề bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

On

“Ai đã đặt tên cho dòng sông? ” là bút kí của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường khi viết về dòng sông Hương thơ mộng. Nhan đề được của tùy bút được đặt dưới hình thức của một câu hỏi. Anh…