Viết bài văn nghị luận về câu nói: Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Viết bài văn nghị luận về câu nói: Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

On

Cuộc sống của con người như thế nào không phải do sự định đoạt của số phận mà được viết lên bởi chính đôi tay của con người. Anh chị hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của mình…