Phân tích nhân vật chị Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi

Phân tích nhân vật chị Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi

On

Đề bài: Chiến là chị cả trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, Chiến là mẫu người con gái Nam Bộ thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước điển hình cho những người con gái giỏi việc nước, đảm việc nhà….