Trình bày suy nghĩ về nguy hại của đạo đức giả qua câu nói: Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng

Trình bày suy nghĩ về nguy hại của đạo đức giả qua câu nói: Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng

On

Đề bài: Đạo đức giả là một lối sống tiêu cực không chỉ làm méo mó nhân cách mà còn mang đến những nguy hại cho xã hội. Bàn về ý kiến này có ý kiến cho rằng: “Đạo đức giả là…