Trình bày cảm nhận về câu nói: Đọc một cuốn sách hay cũng như được trò chuyện với người bạn thông minh

Trình bày cảm nhận về câu nói: Đọc một cuốn sách hay cũng như được trò chuyện với người bạn thông minh

On

Sách là kho tàng tri thức, nơi lưu giữ những hiểu biết về thế giới tự nhiên, xã hội của con người. Đọc sách không chỉ làm giàu cho vốn hiểu biết mà còn thú vị như khi trò chuyện với một…