Phân tích chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao

Phân tích chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao

On

Truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao đã hướng đến khám phám phá bi kịch tinh thần của người trí thức nghèo trong xã hội đương thời. Bi kịch sống thừa được thể hiện trọn vẹn thông qua nhân vật Hộ. Anh…

Nhan đề Đời thừa có ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm

Nhan đề Đời thừa có ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm

On

Đời thừa là truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nam Cao viết về đề tài người trí thức nghèo trong xã hội phong kiến xưa. Ngay phần nhan đề tác giả đã hé lộ được bi kịch mà người trí thức…

Phân tích ngắn gọn tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao trong truyện ngắn Đời thừa

Phân tích ngắn gọn tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao trong truyện ngắn Đời thừa

On

Đời thừa là truyện ngắn xuất sắc viết về những người trí thức nghèo, đây cũng là tác phẩm thể hiện nhiều  tư tưởng nhân đạo, tuyên ngôn của Nam Cao về nghệ thuật. Anh chị hãy phân tích ngắn gọn tư…

Bình luận ý kiến Sự  nhẫn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) thì vừa đáng thương, vừa đáng trách

Bình luận ý kiến Sự  nhẫn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) thì vừa đáng thương, vừa đáng trách

On

Có ý kiến cho rằng “Sự  nhẫn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu)…