Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” 

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” 

On

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”  ( Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm). I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu vấn…