Trình bày ý hiểu về câu nói: Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Trình bày ý hiểu về câu nói: Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

On

Đ.Đi-đơ-rô cho rằng “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất”. Anh chị hãy trình bày ý hiểu của mình về nhận định này. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Dẫn dắt vào đề: …