Phân tích những triết lí về cuộc đời và ý nghĩa thời đại trong vở kịch Hồn Trương Ba – da hàng thịt

On

Hồn Trương Ba – da hàng thịt là vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, thông qua cốt truyện dân  gian, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã phát triển thêm tình tiết và thể hiện những triết lí sâu sắc…