Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

On

Để mang đến cuộc sống tốt đẹp và khẳng định vị trí của mình trong xã hội, mỗi người đều có ý thức phát triển, tạo ra thành tựu. Tuy nhiên, cách thức để làm ra những thành tựu ở mỗi người…