Bày tỏ thái độ trước hiện tượng có những người: Chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần

Bày tỏ thái độ trước hiện tượng có những người: Chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần

On

Bày tỏ thái độ trước hiện tượng có những người “Chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần”. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Dẫn dắt vấn đề: Trong…