Suy nghĩ về câu nói: Leo lên đỉnh núi là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em

Suy nghĩ về câu nói: Leo lên đỉnh núi là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em

On

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley, thầy hiệu trưởng David McCullough đã nói: “Leo lên đỉnh núi là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các…