Phân tích ý nghĩa của hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn

Phân tích ý nghĩa của hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn

On

Trong truyện ngắn Thuốc, tác giả Lỗ Tấn đã xây dựng được hình ảnh đặc sắc, gây ám ảnh mạnh mẽ đối với nhận thức của người đọc, đó là chiếc bánh bao tẩm máu người. Dựa vào văn bản đã học…

Phân tích ý nghĩa của chi tiết hình ảnh Vòng hoa trên mộ Hạ Du trong truyện ngắn Thuốc  của Lỗ Tấn

Phân tích ý nghĩa của chi tiết hình ảnh Vòng hoa trên mộ Hạ Du trong truyện ngắn Thuốc  của Lỗ Tấn

On

Cùng với hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người, hình ảnh vòng hoa  trắng xuất hiện trên mộ Hạ Du cũng là một chi tiết đắt giá góp phần thể hiện tư tưởng, quan niệm của nhà văn Lỗ Tấn. Anh…