Trình bày cảm nhận về câu nói: Đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim

Trình bày cảm nhận về câu nói: Đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim

On

Anh/chị hãy trình bày cảm nhận về câu nói “Đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim”. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Dẫn dắt vào đề: Cuộc sống…