Trình bày suy nghĩ  quan niệm Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn

Trình bày suy nghĩ quan niệm Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn

On

Trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm “ Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn” ( J. Ruskin). I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài…