Phân tích ngắn gọn tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao trong truyện ngắn Đời thừa

Phân tích ngắn gọn tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao trong truyện ngắn Đời thừa

On

Đời thừa là truyện ngắn xuất sắc viết về những người trí thức nghèo, đây cũng là tác phẩm thể hiện nhiều  tư tưởng nhân đạo, tuyên ngôn của Nam Cao về nghệ thuật. Anh chị hãy phân tích ngắn gọn tư…