Phân tích nhân vật Cụ Mết, T nú, Dít để thấy được những nét chung và vẻ đẹp riêng trong từng nhân vật

Phân tích nhân vật Cụ Mết, T nú, Dít để thấy được những nét chung và vẻ đẹp riêng trong từng nhân vật

On

Phân tích nhân vật Cụ Mết, T nú, Dít để làm sáng tỏ nhận định “Nhân vật trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành đều là những con người kiên cường, bất khuất của từng núi Tây Nguyên trong công cuộc…

Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu để làm sáng tỏ khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn trong truyện

Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu để làm sáng tỏ khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn trong truyện

On

Đề bài: Một trong những đặc điểm của văn học kháng chiến là kết hợp khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Anh chị hãy phân tích truyện ngắn Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành để làm rõ đặc…

Cảm nhận về vẻ đẹp sử thi của hình tượng nhân vật T nú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Cảm nhận về vẻ đẹp sử thi của hình tượng nhân vật T nú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

On

Đề bài: T nú là nhân vật mang nét đẹp sử thi đậm nét, những phẩm chất anh hùng ấy đại diện cho sức mạnh và phẩm chất của cả cộng đồng, con người Tây Nguyên. Anh chị hãy trình bày cảm…