Phân tích nhân vật chú  Năm trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Phân tích nhân vật chú  Năm trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

On

Đề bài: Chú Năm là nhánh sông thượng nguồn, người nuôi dưỡng ý thức về việc tiếp nối truyền thống, ý thức trách nhiệm với gia đình và đất nước ở những người cháu. Từ những hiểu biết của anh chị về…

Phân tích vẻ đẹp của người dân Nam Bộ trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi

Phân tích vẻ đẹp của người dân Nam Bộ trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi

On

Nguyễn Thi là nhà văn có vốn sống, vốn hiểu biết sâu rộng về tính cách và đời sống của con người Nam Bộ. Trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình, tác giả Nguyễn Thi đã xây dựng được những…

Phân tích những nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Phân tích những nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

On

Đề bài: Anh chị hãy phân tích những nhân vật trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi để làm bổi bật giá trị truyền thống của một gia đình cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đã qua….

Phân tích nhân vật chị Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi

Phân tích nhân vật chị Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi

On

Đề bài: Chiến là chị cả trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, Chiến là mẫu người con gái Nam Bộ thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước điển hình cho những người con gái giỏi việc nước, đảm việc nhà….

Trình bày suy nghĩ về nhận định Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình vừa có nét giống nhau vừa khác nhau

Trình bày suy nghĩ về nhận định Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình vừa có nét giống nhau vừa khác nhau

On

Chiến và Việt là hai người con anh hùng trong gia đình có truyền thống yêu nước. Đánh giá về hai nhân vật này, có ý kiến cho rằng Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình vừa có những…

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

On

Đề bài: Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi để thấy được hình ảnh người con trong gia đình truyền thống, người chiến sĩ giải phóng quân kiên trung, quả cảm. I….