Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng cá kiếm trong truyện “Ông già và biển cả” của nhà văn Hê-minh-uê

Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng cá kiếm trong truyện “Ông già và biển cả” của nhà văn Hê-minh-uê

On

Đề bài: Anh chị hãy phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình tượng cá kiếm trong truyện “Ông già và biển cả” của nhà văn Hê-minh-uê. Bài tham khảo “Ông già và biển cả” là tiểu thuyết xuất sắc của nhà…