Nghị luận về những lợi ích và tác hại của việc sử dụng facebook trong giới trẻ hiện nay

Nghị luận về những lợi ích và tác hại của việc sử dụng facebook trong giới trẻ hiện nay

On

Hiện ở Việt Nam có khoảng hơn 40 triệu tài khoảng facebook. Nhiều bạn trẻ sử dụng quá nhiều hoặc lạm dụng facebook, trong khi chính người sáng lập Mark Zuckerberg lại không bị hội chứng nghiện facebook. Viết bài văn nghị…