Trình bày suy nghĩ về câu nói: Thái độ tích cực chính là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Thái độ tích cực chính là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn

On

Thái độ sống là một trong những nhân tố quyết định thành bại trong cuộc sống. Dựa vào những trải nghiệm của bản thân, anh chị hãy trình bày suy nghĩ về câu nói “Thái độ tích cực chính là bí quyết…