Trình bày suy nghĩ về ý kiến Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa

Trình bày suy nghĩ về ý kiến Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa

On

Ngưỡng mộ là nét đẹp văn hóa, khi ngưỡng mộ người khác tức là khi con người đặt ra những hình mẫu lí tưởng mà mình yêu thích, mong muốn hướng đến, từ đó con người sẽ có ý thức hoàn thiện…