Suy nghĩ về câu nói: Thành công hay thất bại  hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?

On

Suy nghĩ của anh chị về câu nới: Thành công hay thất bại  hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?”. I. Dàn ý chi…

Nghị luận về câu nói: Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Nghị luận về câu nói: Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

On

Trong hành trình đến với thành công, con người có thể trải qua rất nhiều những vấp ngã, thất bại. Tuy nhiên đó không phải dấu chấm hết cho một quá trình cố gắng mà chỉ là sự chuẩn bị cho bước…