Trình bày suy nghĩ về câu nói: Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình

On

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói của Lev Tolstoi: “ Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình”. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới…