Trình bày suy nghĩ về câu nói Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả xã hội

Trình bày suy nghĩ về câu nói Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả xã hội

On

Vô trách nhiệm là thái độ sống tiêu cực khi thờ ơ, phó mặc mọi trách nhiệm của bản thân đối với xã hội và những người xung quanh. Thói vô trách nhiệm có thể tác động tiêu cực đến sự phát…