Tràng nhặt được vợ trong hoàn cảnh như thế nào? Việc Tràng nhặt được vợ nói lên điều gì?

Tràng nhặt được vợ trong hoàn cảnh như thế nào? Việc Tràng nhặt được vợ nói lên điều gì?

On

Đề bài: Trong truyện ngắn “Vợ nhặt”, nhân vật Tràng đã nhặt được vợ trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Vậy, Tràng nhặt được vợ trong hoàn cảnh như thế nào? Việc Tràng nhặt được vợ nói lên điều gì? Bài…

Làm sáng tỏ ý kiến: Tràng là một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng

Làm sáng tỏ ý kiến: Tràng là một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng

On

Bàn về nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, có ý kiến cho rằng: Tràng là một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng”. Anh/chị hãy làm sáng…