Phân tích bài thơ Tây Tiến bài văn đạt điểm 9 trong kì thi học sinh giỏi Tỉnh

Phân tích bài thơ Tây Tiến bài văn đạt điểm 9 trong kì thi học sinh giỏi Tỉnh

On

Tây Tiến của Quang Dũng không chỉ xây dựng một tượng đài về hình tượng người lính Tây Tiến kiên cường, bất khuất, những con người sẵn sàng bỏ lại tuổi xanh, bỏ lại những hoài bão của tuổi trẻ để dâng…

Phân tích bài thơ Đất nước trích Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm

On

Đoạn trích Đất nước thể hiện được quan điểm của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về đất nước, qua đó vận động được tinh thần yêu nước và trách nhiệm với đất nước của thế hệ thanh niên Việt Nam. Anh chị…