Nghị luận về ý kiến Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Nghị luận về ý kiến Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

On

Đề bài: Khi con người biết xấu hổ là khi biết ý thức về những sai lầm, hạn chế của bản thân để từ đó có những cố gắng khắc phục, hoàn thiện mình. Biết tự hào là cần thiết nhưng biết…