Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ  và “xương rồng luộc chấm muối” trong lời kể của nhân vật người đàn bà hàng chài

Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ và “xương rồng luộc chấm muối” trong lời kể của nhân vật người đàn bà hàng chài

On

Đề bài: Cảm nhận của anh/chị về chi tiết nồi “chè khoán” của bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt (Kim Lân) và “xương rồng luộc chấm muối” trong lời kể của nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện “Chiếc…