Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

On

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác phẩm: “Chiếc thuyền ngoài…

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” 

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” 

On

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”  ( Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm). I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu vấn…