Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

On

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác phẩm: “Chiếc thuyền ngoài…

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ và người đàn bà hàng chài để thấy được sức mạnh của tình mẫu tử trong tâm hồn của hai người đàn bà này

On

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ (Vợ nhặt- Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn Minh Châu) để thấy được tình mẫu tử là cội nguồn tạo nên sức sống mãnh liệt trong…